Bøger / faglitteratur

Relationsskabelse


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Angiver veje til at skabe positive relationer i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne i forskellige sammenhænge, hvor målet er trivsel, læring og udvikling. Med cases samt øvelser i at skabe positive relationer.

Indhold

Indholdsfortegnelse: Videnskabelige nedslag på begrebet relationer ; Afsluttende bemærkninger ; Nikoline inviterer - Dannelse af relationer i professionerne - et historisk rids (Staten vil noget med borgeren ; Opmærksomhed på relation til eleven ; Forventninger til professionelle) ; Nikoline inviterer - Begrebsliggørelse af relationsskabelse som et professionsredskab (Hvordan skabes selvværd, og hvilke sociale funktioner kan lide skade? ; Mulighederne for de professionsuddannede ; Bowlby og tidlig tilknytning ; Bøjgård-Schleichers relationsmodel ; Arbejdet med tidligt skadede ; Hvordan kan man arbejde med Kia? ; Den anerkendende relation ; Anerkendelse som professionelt redskab ; Hvordan bevæger man sig fra teori til praksis?) ; Nikoline inviterer - Hvad sker der i relationsskabelsens maskinrum? (Personlig, professionel, privat ; Normaliteten er på spil ; Et professionelt U-turn ; Det fælles tredje som arbejdsredskab) ; Nikoline inviterer - En dag på børne- og ungepsykiatrisk afdeling (At skabe kontakt ; At lytte aktivt ; Tro flytter bjerge ; Det private og det professionelle) ; Nikoline inviterer - Nye tider - nye kommunikationsformer (Nye ungdomskulturer - nye verdensbilleder ; Den professionelle kommunikation ; At samtale aktivt ; Det er vigtigt at følge med) ; Nikoline inviterer - Relationer i inkluderende perspektiver (Stigmatisering ; Norma og normaliteten ; Relationer i inkluderende perspektiver ; Hvor skal børnene gå hen?) ; Cases og opgaver - Arbejde med elever i folkeskolen ; Cases og opgaver - Arbejde med forældre ; Cases og opgaver - Møde på et jobcenter ; Cases og opgaver - Arbejde med unge i kommunalt regi ; Cases og opgaver - Pædagogens arbejde på plejehjem ; Cases og opgaver - Hjemmevejlederen ; Cases og opgaver - Pædagoger på botilbuddet ; Cases og opgaver - En dag i 4. klasse ; Cases og opgaver - En dag i vuggestuen ; Praksisøvelser


Anmeldelser (1)


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 55, nr. 1 (2018)

af

af

Ole Løw

Årg. 55, nr. 1 (2018)