Bøger / faglitteratur

Renovering af almene boligområder : evaluering af fysiske indsatser gennemført i perioden 2014-2016


Beskrivelse


Evaluering af 11 renoveringsprojekter af almene boligbebyggelser. Med fokus på traditionelle forbedringer af boliger, bygninger og uderum samt en række infrastrukturelle, funktionelle og rumlige fornyelser, der har til hensigt at koble boligområderne sammen med omkringliggende bydele.