Bøger / faglitteratur

Resiliens : fra robusthed til en dynamisk forståelse


Beskrivelse


Forfatteren anfægter resiliens som en slags medfødt robusthed der bygger på indre - og uforklarlige - egenskaber hos "det robuste barn", og han introducerer i stedet en dynamisk-systemisk resiliensforståelse som bedre kan bruges som et professionsbegreb.

Anmeldelser (2)