Bøger / faglitteratur / bibliografier

Retorikkens aktualitet : grundbog i retorisk kritik


Beskrivelse


"Bogen giver dig en oversigt over moderne retorisk teori og metode og bringer eksempler på genre- og publikumsanalyse, samtale- og argumentationsanalyse, undskyldningsretorik, billedretorik og politisk retorik. I hvert kapitel får du både en præsentation af forskningsfeltet og udfoldede analyser af konkrete eksempler hentet fra centrale retoriske områder som fx politiske taler og diskussioner, kulturdebatten, sociale medier, tv-interview og prædikener. Målet er at vise bredden og mulighederne i brugen af retorisk kritik som praktisk og analytisk disciplin. Retorikkens aktualitet er skrevet som grundbog til de retoriske studier og vil desuden kunne anvendes inden for en lang række af studier og undervisningssammenhænge, hvor retorikken og dens metoder indgår. Bogen udkommer nu i en grundigt revideret 4. udgave og er opdateret med nye kapitler og aktuelle eksempler, så selvom grundbogen er en klassiker, er den højaktuel, når det gælder retorisk analyse og kritik. Marie Lund er lektor i retorik på Aarhus Universitet, Hanne Roer er lektor i retorik på Københavns Universitet, og Carsten Madsen er lektor i retorik på Aarhus Universitet.".

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. sep. 2009

af

af

Kirsten Katholm

d. 2. sep. 2009

Grundbog i retorisk kritik til undervisning og studier i retorik ved de højere læreanstalter.

Retorik er både en disciplin fra antikken og et moderne kommunikationfag. I bogen gives en indføring i centrale temaer, teorier og analytiske redskaber, der kendetegner moderne retorisk kritik. Hvert kapitel beskriver et forskningsområde og giver en analyse af konkrete eksempler, hvor retorikken har spillet en rolle. Udgangspunktet er taget i den aktuelle danske samfundsdebat med retorisk kritik af politiske taler, reklamer, journalistiske artikler m.fl. Bogen er skrevet af danske og nordiske retorikforskere.

Første udgave udkom i 2006, og denne anden udgave er gennemrevideret og opdateret med nyeste viden på området. Indledningskapitlet, som indeholder en oversigt over retorisk kritik, er grundigt revideret og opdateret, og derudover er der udgået et kapitel og tilføjet tre nye.

Bogen har siden sin udgivelse fået status af en klassiker på sit område på grund af sin grundige belysning af emnet både teoretisk og analytisk.


Bibliotekernes vurdering

d. 1. feb. 2006

af

af

Kirsten Katholm

d. 1. feb. 2006

Første kapitel i denne grundbog om retoriske studier har titlen "Retorikkens genkomst i det 20.årh." og er en indledende historisk og forskningsmæssig oversigt over emnet sat ind i en moderne dansk kontekst. De følgende kapitler indeholder belysninger og analyser af de forskellige forskningsemner, herunder genre- og publikumsanalyse, samtale- og argumentationsanalyse, komparativ retorik, billedretorik og politisk retorik. Mange af de konkrete eksempler bliver hentet fra danske politiske taler, tv-interviews og kulturdebatter. En af forfatterne, Hanne Roer, sætter i en af sine artikler fokus på den nye retorik, hvor hun beskriver en analyse af værdierne i statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårstale i 2002. Andre analyser tager udgangspunkt i aktuelle, politiske taler og nyhedsbreve af fx Sven Auken, Pia Kjærsgård, Peter Brixtofte og Mogens Lykketoft. Bogen slutter med en oversigt over forfatterne, der alle er universitetsforskere, og et register. En lærebog om retorik som et moderne kommunikationsfag målrettet universitetstuderende og forskere i studier, hvor emnet indgår. Derfor er bogen, trods dens aktuelle og spændende indhold, lidt vanskelig tilgængelig. Men den vil være relevant og spændende læsning for alle med forudsætning og interesse for retorisk analyse, fordi de fleste af bogens analyser tager afsæt i danske forhold og eksempler.


Bibliotekernes vurdering

d. 5. sep. 2014

af

af

Tina Schmidt

d. 5. sep. 2014

Retorikkens aktualitet er en grundbog og et analyseværktøj, der henvender sig til retorikfag på videregående uddannelser.

I 15 kapitler gennemgår en række nordiske forskere retorikfagets genkomst og de teoretiske hovedspor gennem det 20. århundrede. Bogens gennemgribende pædagogik og metodik er for hvert kapitel at fremstille, analysere og slutteligt afprøve en retorisk teori gennem analyse af aktuel samfundsdebat, diskurser, hjemmesider og populærkultur.

Der er sket en omfattende revidering siden 2.udgaven fra 2009. For at bevare retorikkens aktualitet, er mange analysetekster fjernet eller revideret for at give plads til spritnye eksempler. Der er tilføjet to kapitler, hvoraf det ene analyserer Bjarne Corydons 1.maj-tale og det andet supplerer med ny teori om dramatisme.

Gennemarbejdet og højaktuel grundbog i retorisk analyse og kritik. En klassiker på sit område. Nærværende 3. udgave er kraftigt revideret og udbygget siden forrige udgave fra 2009.


Rhetorica Scandinavica

2009, nr. 52

af

af

Anders Eriksson

2009, nr. 52


Retorik magasinet

Årg. [16], nr. 61 (2006)

af

af

Sine Nørholm Just

Årg. [16], nr. 61 (2006)