Bøger / faglitteratur

Retorisk improvisation


Beskrivelse


Praktisk indføring i improvisation i mundtlig retorik med metoder og modeller fra den retoriske tradition, men også fra hjernevidenskaben, kreativitetsforskning og erhvervslitteratur. Bogen kan bruges som supplement til retorikundervisning på videregående uddannelser og henvender sig til alle, som ønsker at kunne improvisere overbevisende og vellykket i mundtlig retorik.