Bøger / faglitteratur

Retssikkerhed og juridisk metode


Beskrivelse


Juridisk metoder er ikke kun vigtig for jurister. Fra forvaltning til ledelse og HR, fra socialt arbejde til finansbranchen, og fra sundhedssektoren til byggefagene. Juridiske spørgsmål indgår i det daglige arbejde for mange faggrupper. Bogen gennemgår retskilderne og de forskellige fortolkningsprincipper. Den sætter fokus på juridisk informationssøgning, dvs. hvordan retskilderne finder.