Bøger / faglitteratur / bibliografier

Revalidering


Beskrivelse


Revalidering i bred forstand har i nyere tid haft en central betydning i dansk sociallovgivning. Dette kan bl.a. ses ved, at Danmark allerede i 1960 fik en egentlig revalideringslov, der samlede og koordinerede bestemmelser om erhvervsmæssige foranstaltninger for erhvervshæmmede. Helt tilbage i den tidlige fattiglovgivning indgik der socialpolitiske synspunkter om bistand til løsning af erhvervsmæssige problemer. Bogens mål er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for revalidering og vil forhåbentlig kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for revalideringsområdet.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 146], nr. 27/28/29 (2012)

af

af

Jannie Dyring

[Årg. 146], nr. 27/28/29 (2012)