Bøger / faglitteratur

Revalidering


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Lise Heding

d. 19. dec. 2018

Bogen er skrevet af fagfolk inden for emnet. Den analyserer de mange forskellige elementer på revalideringsbegrebet. Hovedvægten er lagt på de teoretiske principper og selve filosofien bag revalideringen, dvs. fremstillingen er ikke knyttet til konkrete lovforslag. Dog findes der et kapitel omhandlende de lovgivningsmæssige spørgsmål. Endvidere behandles de metoder og teknikker der knytter sig til selve revalideringsarbejdet. Som antydet er der tale om en bog, der primært henvender sig til behandleren og ikke til den behandlede. Som sådan er der tale om en sober og dybtgående, men dog letlæselig bog. De forskellige afsnit kan læses uafhængigt af hinanden. Bogen er den første, der på dansk giver en totalanalyse af revalideringsbegrebets mange aspekter. Den er forsynet med stikordsregister og litteraturliste.


Aarhuus stiftstidende

d. 11. dec. 1974

af

af

Oluf Lauth

d. 11. dec. 1974Informationer og udgaver