Bøger / faglitteratur / bibliografier

Ribe bys historie. Bind 1 : 710-1520


Beskrivelse


Bind 2 fortæller om tiden 1520-1850, hvor Ribes status som middelalderens store handelscentrum blev afløst af tilbagegang efter reformationen og under eneveælden.
Bind 3 fortæller om tiden 1850-2010, hvor Ribe mistede sit sydelige opland i 1864 og fik konkurrence fra den nye nabo Esbjerg. Til trods for det blev Ribe styrket som en embedsmandsby og kom til at stå stærkt inden for turismen.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. juli 2010

af

af

Søren Møller

d. 14. juli 2010

Bog for den voksne læser, der vil sætte sig grundigt ind i Ribe bys historie, eller bruge værket som opslagsbog.

Historikere daterer Ribe til at være anlagt i 710 ud fra datering af træværk i en udgravet brønd. Så byen kan i år fejre 1300 års fødselsdag. I byen kalder man selv Ribe for "Nordens ældste by". Bogen er tematisk delt op i kapitler om byrummet, mennesker, myndigheder, institutioner, økonomi, erhverv, kultur og byliv. Forfatterne er arkæologer, historikere og museumsfolk, som hver har skrevet kapitler til bogen ud fra deres specialviden og seneste forskningsresultater. Illustreret med mange udmærkede fotos, landkort og gengivelse af ældre malerier. Omfattende notesamling og litteraturliste. Moderne layout og meget stof indenfor et, trods alt, handy format. Herværende bind bliver fulgt op til vore dage af to bind mere.

Man skal tilbage til Hugo Matthiessens og Otto Smiths flerbindsværk Ribe bys historie 1660-1820, 1929-46, for at finde en større fremstilling af byhistorien. Siden er der skrevet mange mindre fremstillinger, især om delemner som bl.a. udgravninger og domkirkens historie. Men her præsenteres alt det nyeste om gamle Ribe i tre bind, hvoraf de to andre følger efter til november og fører historien helt op til dato.

En flot samlet præsentation af gammel og ny viden om Ribe gennem tiden. Foreløbig indtil år 1520, men to yderligere bind vil snart føre historien helt op til vore dages Ribe.


Kuml

2011

af

af

Hans Skov

2011


Temp

Nr. 5 (2012)

af

af

Karl-Erik Frandsen

Nr. 5 (2012)