Bøger / faglitteratur

Ribe bys historie. Bind 2 : 1520-1850


Beskrivelse


Bind 2 fortæller om tiden 1520-1850, hvor Ribes status som middelalderens store handelscentrum blev afløst af tilbagegang efter reformationen og under eneveælden.
Bind 3 fortæller om tiden 1850-2010, hvor Ribe mistede sit sydelige opland i 1864 og fik konkurrence fra den nye nabo Esbjerg. Til trods for det blev Ribe styrket som en embedsmandsby og kom til at stå stærkt inden for turismen.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. feb. 2011

af

af

Søren Møller

d. 10. feb. 2011

For den voksne læser, som vil fordybe sig i Ribes bys spændende lokalhistorie eller som vil læse den som et eksempel på dansk købstadshistorie.

Bind 1 af trebindsværket udkom sidste år og dækkede tiden fra Ribes grundlæggelse i 710 og indtil 1520. Herværende bind 2 dækker de næste 330 år. Forfatterne er alle uddannede historikere. I stedet for den strenge kronologi har de valgt at disponere bogen efter temaerne: Egnens og byens topografi, borgernes levevilkår, bystyre, institutioner, erhverv, kultur og kirkeliv. Forfatterne skriver om de store træk, men eksemplificerer også med en rigdom af detaljer fra gammel og ny forskning, så alle kapitler er tæt fyldt med oplysninger, som kan bruges til opslag eller større stræk af læsning. Det hele gøres interessevækkende og forståeligt ved en klar opstilling, et stort register og mange velvalgte illustrationer i form af gamle og nye fotos, tegninger, malerier, landkort, arkivalier, tabeller og diagrammer. Der sluttes af med en omfattende note- og litteraturliste.

Der er udkommet mange bøger om byens historie i delemner, bl.a. Ingrid Nielsens Middelalderbyen Ribe, 1985, der koncentrerer sig om byens topografi, men man skal tilbage til Ribe bys historie 1660-1820, der udkom 1929-46, for at finde en lignende stor og bred fremstilling.

En historiebog med stort indhold af gammel og ny viden om Ribe. Med mange illustrationer, grafer og tabeller, som letter forståelsen.


Kuml

2011

af

af

Hans Skov

2011


Temp

Nr. 5 (2012)

af

af

Karl-Erik Frandsen

Nr. 5 (2012)