Bøger / faglitteratur / billedværker

Riddere af Elefantordenen 1559-2009


Beskrivelse


Fortegnelse med korte biografiske oplysninger over modtagere af Elefantordenen illustreret med våbentegningerne fra Elefantordenens våbenbøger.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. okt. 2009

af

af

Hans Michelsen

d. 12. okt. 2009

Denne fortegnelse over Elefantriddere henvender sig mest til heraldisk og genealogisk interesserede læsere.

Elefantordenen er indstiftet ca. 1459 af Christian I og dronning Dorothea ved et gavebrev til det kapel, de ville lade opføre ved Roskilde Domkirke. Nærværende bog opregner ridderne fra 1559. Efter en meget kort gennemgang af insignierne med eksempler på de forskellige elefanter, der gennem tiden er udført, gengives riddernes skjolde affotograferet efter Elefantordenens våbenbøger. Det er første gang disse er affotograferet i deres fulde udstrækning. Hertil er føjet yderst korte biografiske oplysninger, som oftest henvisninger til Dansk Adels Aarbog og Dansk Biografisk Leksikon. Ordensherren (dronningen) udnævner stadig elefantriddere, og i bogen findes en kronologisk fortegnelse ordnet efter udstedende regenter. Desuden bringes en registrant over ophængte våbenskjolde på Frederiksborg Slot. Forfatteren er optiker, amatørfotograf og interesseret i heraldik og ordenshistorie.

Ridderordnernes historie er bl.a. beskrevet i Lars Stevnsborg Kongeriget Danmarks ordener, medaljer og hæderstegn ; Kongeriget Islands ordener og medaljer, 2005.

Det er en meget smuk og veltilrettelagt bog med gengivelse af alle kendte elefantridderes skjolde. Forfatteren har gjort et imponerende stykke arbejde, selv om historien om ordenen og ridderne skal opsøges andre steder. Gengivelsen af de smukke skjolde og de få portrætter er et ekstra plus for bogen.


Personalhistorisk tidsskrift

2010, nr. 2

af

af

Allan Tønnesen

2010, nr. 2


Fortid og nutid

2009, h. 3

af

af

Henrik Gjøde Nielsen

2009, h. 3


Heraldisk tidsskrift

Bd. 11, nr. 102 (2010)

af

af

Peter Kurrild-Klitgaard

Bd. 11, nr. 102 (2010)