Bøger / faglitteratur til børn

Rumkapløb


Beskrivelse


Beskrivelse af rumfartens historie fra opsendelsen af de første ubemandede fartøjer til den første landing på månen og ophold på rumstationer.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Poul Wibbert Esberg

2008

Bøgerne henvender sig til unge på 13-14 år, men kan sagtens læses af rumfartsnysgerrige i alle aldre. De kan desuden anvendes til emneopgaver og emnesæt.

Bøgerne er gennemillustrerede, går ret grundigt til værks med en informativ og letlæst tekst, krydret med bokse med fakta og uddybende afsnit om helt relevante delemner. Illustrationerne består af mange fotos, men også af fine snit- og modeltegninger. De to bøger er primært tilbageskuende og fokuserer mestendels på teknologien frem for de enkelte rumrejser. For månebogens vedkommende er der fine afsnit om nye ekspeditioner til Månen, som måske kommer i en ikke ret fjern i fremtid, for rumkapløbsbogens vedkommende berettes om et ret upåagtet, nyt kapitel, der startede i 2004, da et privat firma blandede sig i statsmagternes hidtidige monopol. De to udmærkede bøger sluttes af med to siders tidsoversigt og to siders ordforklaring.

De to bøger er et godt bud på en opdatering. De har de sidste landvindinger med, men tilføjer derudover ikke væsentligt nyt. Der er udgivet en del om både Månerejser og rumkapløb for målgruppen, men det er ved at være små ti år siden. I 1999 udkom fx den udmærkede Månelanding : kapløbet i rummet, som langt hen ad vejen stadig holder.

To udmærkede bøger om to fascinerende (drenge?)-emner. Til supplement og opdatering af bøger om emnerne.