Bøger / faglitteratur

Runer og runesten


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. dec. 2003

af

af

Hans Michelsen

d. 1. dec. 2003

Normalt antages det, siger forf., at vi først lærte at læse og skrive med kristendommens indførelse og den samtidige anvendelse af det latinske alfabet, men i virkeligheden har vi 8-900 år tidligere brugt runerne, som vi i øvrigt fortsatte med at benytte efter kristendommens indførelse. Dog sætter den store Jellingesten et markant skel; for skriften står her som i en latinsk bog i vandrette linier og læses fra venstre mod højre, hvor skriftbåndet på en runesten normalt står lodret. Alle runestenene er afbildet bl.a. med Magnus Petersens mange gode tegninger (som f.eks. den fine tegning af Aa kirkes døbefont). Indskrifterne transskriberes og oversættes og forsynes med nødvendige realkommentarer. I det trespaltede layout er den yderste spalte med en mindre skriftstørrelse viet illustrationer og tilhørende tekster, men af og til mister læseren dette overblik og bliver forvirret. Bogen indeholder en grundig gennemgang af runeskriften og alfabeterne samt en nyttig liste over personnavne og almindelige ord fra runeindskrifter. Alle illustrationer henviser til det relevante sted i Danmarks Runeindskrifter (1941-1942).