Bøger / faglitteratur til børn

Rusland


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. mar. 2006

af

af

Marianne Andreasen

d. 7. mar. 2006

Endnu en udgivelse i forlagsserien Lande i verden. Også denne bog rummer de samme kvaliteter som de øvrige og har de nyeste oplysninger. Den ligner de andre i indhold, opbygning og sværhedsgrad. Det er et rigtigt godt og interessant materiale til geografi og til opgaveskrivning fra ca. 7. kl. og op samt for den alment interesserede læser, et informativt og velskrevet materiale. Efter introduktion og et rids af Ruslands historie følger 9 opslag, hvor landskab, klima, primære, sekundære og tertiære erhverv bliver beskrevet. Så følger oplysninger om infrastruktur, turisme, dagligliv og miljø. Selvom der er sket meget positivt for den almindelige borger, er den enkeltes helbred påvirket af forurening, alkoholisme og vold. Hele bogen igennem bliver der klart givet udtryk for, hvilke store problemfelter, og muligheder, der er for borgeren. Problemerne er de alle berørt af på den ene eller anden måde i verdens største land. Bogen er gennemillustreret, har faktabokse, fine kort og diagrammer og indblik-bokse. Alt understøtter teksten på bedste vis. Bogen slutter med ordliste, supplerende oplysninger og stikord.Informationer og udgaver