Bøger / faglitteratur til børn

Sæt skrivespor til prøven


Beskrivelse


I Sæt skrivespor til prøven får eleverne i udskolingen mulighed for at skrive og øve sig i en række af de genrer, de kan møde til afgangsprøven i skriftlig fremstilling. Første del af bogen giver et overblik over de forskellige genrer og de træk og skrivemåder, der kendetegner dem.I anden del sættes der fokus på den enkelte genre, og her kan eleverne skrive stikord i forbindelse med den enkelte genre. Med Sæt skrivespor til prøven får eleverne en øvebog, de kan skrive i. De kan også bruge den som logbog, med egne ord karakterisere den enkelte genre og med en post-it-seddel teknik træne planlægningen af skrivearbejdet til prøven. Bogen sætter spot på: