Bøger / faglitteratur / lærebøger

Salg og salgspsykologi


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Introduktion til salg: 1: Salg og sælgere. 2: Hvad er en god sælger? 3: Etisk og uetisk salgsadfærd. 4 Juridiske aspekter af salg. Del 2: 5: Emner, kunder og købsadfærd. 6: Kommunikation. 7: Psykologiske værktøjer. 8: Typologier. Del 3: Salgsmødets planlægning og gennemførelse: 9: Forberedelse til salgsmødet. 10: Salgsmødet. 11: Forhandling. Del 4: Salgsledelse og opfølgning: 12: Salgsledelse. 13: Salgsopfølgning. 14: Key account management. Litteraturliste. Stikord.

Indhold

Introduktion til salg (Salg og sælgere ; Hvad er en god sælger? ; Etisk og uetisk salgsadfærd ; Juridiske aspekter af salg) ; Grundlæggende viden om salg (Emner, kunder og købsadfærd ; Kommunikation ; Psykologiske værktøjer ; Typologier) ; Salgsmødets planlægning og gennemførelse (Forberedelse til salgsmødet ; Salgsmødet ; Forhandling) ; Salgsledelse og -opfølgning (Salgsledelse ; Salgsopfølgning ; Key account management)