Bøger / faglitteratur

Samarbejde mellem lærere og psykolog om inklusion : nogle værktøjer til PPR


Beskrivelse


Materialet består af: • Et dialogskema, der trinvis fører gennem en fælles beslutnings- eller problemløsningsproces, samt to hjælpeskemaer, der kan understøtte processen. • Syv analyseskemaer, der kan bruges supplerende eller alternativt til dialogskemaet og som kan give grundlag for en mere dybtgående analyse af særlige problemområder. Skemaerne er udformet til brug, såvel når udgangspunktet er enkelt barn, som når det drejer sig om en klasse. • Nogle teknikker og metoder, der dels beskriver observationsmetode med et relationelt udgangspunkt, og dels nogle metoder, der kan give indblik i barnets opfattelse af sig selv og dets omverden. • En kort beskrivelse af nogle teoriområder, der er af betydning i arbejdet med inklusion, samt lister over uddybende litteratur. Materialet er udviklet gennem mange års pædagogisk psykologisk praksis og i et samspil med medarbejdere, kolleger og til dels studerende. Der er i materialet lagt vægt på sociale, relationelle og emotionelle forhold, mens kognitive forhold er udeladt.

Anmeldelser (1)


Dansk audiologopædi

Årg. 50, nr. 2 (2014)

af

af

Birgitte Franck

Årg. 50, nr. 2 (2014)