Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Sameksistens : hverdagsliv og naboskab i et multietnisk boligområde


Beskrivelse


Baseret på et etnografisk feltarbejde i et større multietnisk socialt boligområde i København, beskrives interetniske relationer i sociale boligområder.

Anmeldelser (1)


Jordens folk

Årg. 52, nr. 3/4 (2017)

af

af

Flemming Røgilds

Årg. 52, nr. 3/4 (2017)