Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

Samfundets økonomi


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. dec. 2003

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 22. dec. 2003

Denne lærebog i nationaløkonomi indeholder dels en generel introduktion til emnet og dels tre temaafsnit om hhv. arbejdsmarked, velfærdssamfund og europaøkonomi, som fra forfatternes side er tænkt benyttet i forbindelse med projektarbejde. Bogen er beregnet til undervisning i samfundsfag på niveau B og forholder sig til Finansrådets Vismandsspil, som vil være tilgængeligt på mange gymnasier. Derimod har det ikke været muligt for lektøren at finde frem til det sted på forlagets hjemmeside, hvor der er forslag til spørgsmål og andet supplerende materiale til brug for de undervisere, der vil benytte bogen, selvom der flere steder henvises til det. Bogen er komprimeret, men også grundig og fagligt velfunderet. Den er fyldt med faktabokse, kurver og andre illustrationer, og virker umiddelbart lidt uoverskuelig. Den er imidlertid tænkt - og meget konsekvent opbygget - som lærebog, og vil derfor fungere fint i en undervisningssituation, hvor stoffet formidles vha. en underviser. For den, som på eget initiativ søger indsigt i samfundsøkonomien, vil andre bøger være mere oplagte.


Bibliotekernes vurdering

d. 6. feb. 2009

af

af

Søren Brunbech

d. 6. feb. 2009

Bogen giver en introduktion til nationaløkonomien. Den er rettet mod gymnasiets samfundsfag på B-niveau og er fortrinsvis anvendelig i undervisningssammenhæng.

De to forfattere er henholdsvis professor ved Aalborg Universitet og gymnasielektor. De giver først en introduktion til basale økonomiske begreber og teorier og har dernæst tre temaafsnit om henholdsvis velfærdssamfundet, arbejdsmarkedet og den økonomiske politik i EU. Teksten, der er ledsaget af mange figurer og grafer, er temmelig komprimeret, og det er tanken, at den skal uddybes og perspektiveres i undervisningen og fra andre kilder, bl.a. den hjemmeside der knytter sig til bogen og ligger på forlagets hjemmeside. Samme sted kan man p.t. også få adgang til bogen i elektronisk form.

I forhold til den første udgave fra 2004 er der sket en ajourføring af tallene og en del udvidelser af teksten især i de tre tema-afsnit.

En lærebog i nationaløkonomi der er rettet mod projektorienteret undervisning i gymnasiets samfundsfag, og som med sin komprimerede fremstillingsform fortrinsvis vil være anvendelig i undervisningssammenhæng.


Gymnasieskolen

Årg. 87, nr. 12 (2004)

af

af

Jannie Wilsted

Årg. 87, nr. 12 (2004)