Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

Samfundsfag B&C


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. juni 2008

af

af

Annemette Schønberg Johnsen

d. 12. juni 2008

Grundbog til undervisningen i gymnasium/HF og for andre, der har behov for at få overblik over samfundsfaglige emner og metodik.

Forfatteren er lektor og har tidligere skrevet en grundbog i samfundsfag på C-niveau, Dit samfund, 2005. Den nye bog indledes med en introduktion til samfundsfag og en gennemgang af begreber, metodik m.v. Derefter gennemgås en række emner, som er fælles for C- og B-niveau, bl.a. familie, livsformer, ideologier, politik. Den sidste halvdel er det videregående B-niveau, som beskæftiger sig yderligere med politik, økonomi m.v. Til bogen hører en hjemmeside med opgaver, undervisningsforslag, litteraturhenvisninger osv. Bogen afsluttes med stikordsregister. Det er en velskrevet bog med et sprogligt niveau, passende for målgruppen.

Efter både gymnasiereform og kommunalreform er forfatterens forrige bog forældet, hvilket også gælder de fleste andre grundbøger til samfundsfag. Samme forlags Samfundsfag C af Kureer og Frederiksen er mere omfangsrig og foreligger i en opdateret 2. udgave (2008/23).

Udmærket grundbog til undervisningen i samfundsfag på gymnasialt niveau, der i folkebibliotekssammenhæng kan anvendes af lånere, der har behov for overblik over samfundsfaglige emner og metodik. Bogen er tilpasset kravene efter gymnasiereformen og er i forhold til forfatterens første grundbog til C-niveau fuldstændig omskrevet og aktuel i forhold til strukturreformen.