Bøger / faglitteratur

Samtale, sprog og terapi : et postmoderne perspektiv


Beskrivelse


Ud fra en postmoderne teoretisk indfaldsvinkel diskuteres det hvordan psykoterapeuten kan skabe den form for relation og samtale med en klient som giver begge mulighed for kreativitet og forandring.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. juni 2003

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 26. juni 2003

Forfatteren er psykolog, ph.d. og medstifter af Houston Gavleston Institute, som er et internationalt forum, der dels tilbyder psykoterapeutisk træning og behandling, og hvor der dels til stadighed foregår en debat om den psykoterapeutiske udvikling. Det er den sidste del, der er emnet for bogen her. Det centrale i bogen er, at den psykoterapeutiske tænkning og dermed praksis er ved at bevæge sig fra et modernistisk til et postmodernistisk paradigme. Det indebærer idéen om terapi som et forum for partnere, der taler sammen på en måde så klientens stemme kommer mere i forgrunden, at terapeuten tager udgangspunkt i sin "ikke-viden" og udelader eksperttolkninger. Forfatteren har en udpræget samarbejdsorienteret tilgang til terapien. Og hun ser sin tilgang og udviklingen i sammenhæng med aktuel nytænkning inden for teoretisk, filosofisk, social og feministisk psykologi og integrerer historie, filosofiske essays, diskussioner om terapi og beskrivelser af kliniske forløb i sin fremstilling. Bogen er en debatbog for psykoterapeuter på et temmelig højt niveau. Som sådan er den formentlig også væsentlig med sin udviklingsorienterede og fremadrettede tankegang. Litteraturliste med engelsksproget litteratur. Noter, navne- og stikordsregister.