Bøger / faglitteratur

Samtalen, skønnet og evidensen


Beskrivelse


En diskussion af den betydning omsorgsfagene tillægger videnskaben i mødet med mennesker i forskellige livssituationer.