Bøger / faglitteratur / samtaler

Samtaler om børn og psykoanalyse


Beskrivelse


Samtaler mellem forfatteren og et antal børneterapeuter behandler spørgsmål og sager fra terapeuternes arbejde, hvor de selv er kørt fast i en problemstilling.

Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. sep. 2010

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 1. sep. 2010

Bogen henvender sig til psykoterapeuter og psykoanalytikere, der beskæftiger sig med analyser af børn.

Forfatteren grundlagde psykoanalysen af børn i Frankrig, og hun var stærkt inspireret af Freuds psykoanalytiske metoder. Bogen er på et højt fagligt niveau, og sproget er præget af fagterminologi. Den bygger på en række seminarer for psykoterapeuter og psykoanalytikere under uddannelse eller selv i analyse. Der tages en række problemstillinger op, som deltagerne er kørt fast i, i deres arbejde med børnene, og som forfatteren ud fra sin mangeårige erfaring giver en tolkning af. Eksemplerne illustrerer et bredt udvalg af afvigende adfærdstræk hos børn, som fx autistiske og psykotiske lidelser. Bogen giver et indtryk af Doltos psykoanalytiske arbejdsproces, samt en indsigt i de enkelte cases og i psykoanalytikernes problemer.

Bogen er speciel ved sin ekspertrådgivning til unge psykoanalytikere ud fra deres konkrete problem-cases. 1. udgaven er fra 1988 og sidetallet er det samme.

Bogen præsenterer forfatterens Freud-inspirerede psykoanalytiske metoder på baggrund af sin rådgivning til unge kolleger om deres konkrete cases på en række seminarer. Henvender sig til en forholdsvis smal målgruppe, der beskæftiger sig med psykoanalyse af børn.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Poul Ravnløkke

d. 18. dec. 2018

Den franske børnepsykiater og børnelæge Francoise Dolto's bog er overvejende udformet som en praktisk arbejdsbog med spørgsmål og tilhørende brede svar. Spørgsmålene blev stillet på en rækkeseminarer arrangeret af Francoise Dolto for børnepsykologer på grundlag af aktuelle refererede situationer, dvs. børnepsykologernes egne undersøgelser og behandlinger af børn. Der var påseminarerne lejlighed til at rådføre sig med Francoise Dolto, og bogen rummer de svar og øvrige omfattende kommentarer, hun gav til de beskrevne situationer. Da bogen således er en dialog mellemprofessionelle og en faglig vejledning for den mindre erfarne i at behandle børn ved samtale og analyse, vil der naturligt forekomme en del mellem fagfolk indforståede udtryksmåder med baggrund ipsykoanalytisk terminologi. Bogen vil især være af interesse for de læsere, der på forhånd måtte være fortrolige med den lidt specielle sprogbrug; bogen ville umiddelbart have vundet ved en"fremmedordsliste" over psykoanalytiskefagudtryk til brug for den mere almene læser, der vil føle sig tiltrukket af den populære titel.


Børn, skole og samfund

årg 56, nr 3 (1989)

af

af

Ulla Kofod-Olsen

årg 56, nr 3 (1989)


Ugeskrift for læger

årg 151, nr 14 (1989)

af

af

Merete Katznelson

årg 151, nr 14 (1989)


Dansk pædagogisk tidsskrift

Årg. 37, nr. 4 (1989)

af

af

Trine Fredtoft

Årg. 37, nr. 4 (1989)


Agrippa

Årg. 11, nr. 2 (1989)

af

af

Torberg Foss

Årg. 11, nr. 2 (1989)


Socialrådgiveren

årg 51, nr 9 (1989)

af

af

Dyveke Rohde

årg 51, nr 9 (1989)


Psykolog nyt

årg 43, nr 13 (1989)

af

af

Merete Lenstrup

årg 43, nr 13 (1989)