Bøger / faglitteratur / katekismer

Sandhed til gudfrygtighed : i en enfoldig og efter mulighed kort, dog tilstrækkelig forklaring over Martin Luthers Lille katekismus indeholdende alt det, som den, der vil blive salig, har behov at vide og gøre


Beskrivelse


Genudgivelse af biskop Erik Pontoppidans lærebog for konfirmander i kristendomskundskab fra 1737.