Bøger / faglitteratur

Sansestimulering for at bedre sanseintegration hos voksne : en praksisbeskrivelse


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: En del af illustrationerne er nu i farver, og bogen er revideret med det nyeste indenfor de emner, der behandles i bogen. Der gennemgås bl.a. nervesystemet, sanserne, sansedysfunktioner, metoder og redskaber til brug for sansestimulering, sensorisk intolerance, praksiseksempler, undersøgelsesredskaber og sanseproblemer hos klienter med udviklingshæmning. Bogen er rigt illustreret, nu med mange illustrationer i farve. Ideen til at skrive denne bog er udviklet over de sidste 10 år med baggrund i et stort ønske fra de kursister, jeg har mødt gennem mange års kursusvirksomhed. Der findes ikke noget litteratur på dansk, som beskriver sansestimulering/sanseintegrationsbehandling i forhold til voksne. Denne bog er ment som en ”kom godt i gang” inspiration til ergoterapeuter og fysioterapeuter samt til studerende, der arbejder indenfor voksenområdet. Behovet for at arbejde med sansestimulering / sanseintegrationsbehandling med voksne klienter opstod derfor mest af nød, fordi det frustrerede mig meget, at jeg ikke havde nogle metoder, jeg kunne bruge for at komme i kontakt med de hårdest ramte klienter. Når det ikke var muligt for mig at nå klienten på et kognitivt niveau gennem samtale og almindelige daglige aktiviteter, hvad kunne jeg så gøre? Jeg vidste gennem erfaring, at det var muligt at få en positiv reaktion gennem berøring og ved at give klienten passiv bevægelse. Jeg vidste, at det virkede, men ikke hvorfor. Sammenhængen fandt jeg, da jeg dykkede ned i sanseintegrationsteorien. Bogen behøver ikke at blive læst fra ende til anden i en kronologisk rækkefølge. For ergoterapeuter og fysioterapeuter der har neuroanatomien i frisk erindring kan kapitel 2 springes over. For andre fagpersoner, der i praksis vil have en rolle med at udføre sansestimuleringen, men ikke selv skal kunne planlægge og graduer behandlingen, da kan de første lidt ”tunge” kapitler springes over i første omgang og kapitlet med metoder og redskaber kan have den højeste prioritet. Forhåbentlig vil det så danne basis for at få lyst til lidt mere fordybelse, og de tungere afsnit kan læses senere. Ordvalget er oftest specifikke fagudtryk, og det kan trætte den læser, der er bekendt med disse ord med for mange forklaringer og parenteser. I stedet for findes der bag i bogen en ordliste, der forklarer betydningen af ordet. Ordene, der kan slås op, er markeret med * i starten af hvert kapitel. Der forekommer med fuldt overlæg mange gentagelser, idet dette gør det muligt at læse et kapitel særskilt. Det er mit håb, at de forenklede illustrationer og forklaringer giver lyst til fordybelse i originallitteraturen, hvorfor kildehenvisninger er indsat i de enkelte afsnit. Illustrationerne er modificeret fra anatomiske bøger og er ikke fyldestgørende, idet der kun er medtaget det, der skal bruges for at forstå teksten. De problemer, vi ser som resultat af en forstyrret sanseintegration, kan aflæses i en ændret adfærd, og derfor indeholder bogen en række eksempler fra min egen praksis, som har været indenfor personer med udviklingshæmning, med ældre personer med demens og andre geriatriske lidelser og personer med sygdomme og skader i nervesystemet. Navne i cases er naturligvis opdigtede. De undersøgelsesredskaber, der er udviklet i USA til voksne, beskrives som inspiration til, hvad vi skal se efter, vel vidende at disse ikke er standardiserede til danske forhold. Af hensyn til læsevenligheden vælger jeg at bruge ordet terapeut om den person, som udfører sansestimuleringen. Det kan i praksis være ergoterapeut eller fysioterapeut, og i nogle aspekter af sansestimulering kan det være pædagog, sygeplejerske, social- og sundhedspersonale eller det kan være en pårørende. Den person der modtager sansestimuleringen betegnes som klient, vel vidende at det i nogle tilfælde kan være patienten, der er indlagt, en beboer på en plejeinstitution eller borgeren der bor i eget hjem.
Saxo.dk’s beskrivelse: "Sansestimulering for voksne" af Birgitte Christensen Gammeltoft, er en bog der er opstået af et vigtigt behov: den er den første dansksprogede bog om sansestimulering/sanseintegrationsbehandling i forhold til voksne. Bogen er rigt illustreret og gennemgår blandt andet metode... Læs mere r og redskaber til behandling af sensorisk intolerance, sansestimulering, samt sanseproblemer hos klienter med udviklingshæmning. De første kapitler er "tunge" og gennemgår teorierne bag metoderne, hvorimod de senere kapitler er mere lettilgængelige og praktiske. "Sansestimulering for voksne" er ment som en inspirationskilde til fysio- og ergoterapeuter, eller som lærebog til studerende indenfor voksenområdet.

Anmeldelser (3)


Fysioterapeuten

Årg. 91, nr. 12 (2009)

af

af

Bård Thoresen

Årg. 91, nr. 12 (2009)


Kognition & pædagogik

Årg. 20, nr. 77 (2010)

af

Årg. 20, nr. 77 (2010)