Bøger / faglitteratur til børn

Saudi-Arabien


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Lasse Andersson

2007

En god fagbog med en lidt utraditionel tilgang til sit emne. I tolv opslag gennemgår bogen en del temaer knyttet til Saudi-Arabien. Bogens fokus er ikke typiske geografiske emner, men i højere grad landets politiske og sociale forhold og ikke mindst landets rolle på den internationale arena. Hermed lever bogen op til serienavnet: Lande i nyhederne. Bogens første opslag omhandler bl.a. landets geografi, historie og befolkning. De følgende afsnit knytter sig til emner som islam, menneskerettigheder, den rige kongefamilie, kønsroller, forholdet til Vesten, Golfkrigen og 11. september 2001. Afslutningsvis gives nogle bud på landets fremtid i denne politisk ustabile del af verden. Opslagene fremtræder harmoniske med en tospaltet brødtekst, der brydes af gode illustrationer. Desuden findes tekstbokse med særlige fakta eller debatoplæg. Teksten kan læses fra 13 år, og bogen kan i skolen indgå i forskellige tema- eller projektarbejder i undervisningen. Bag i bogen findes bl.a. en tidslinje, ordliste og litteraturliste med internetadresser.Informationer og udgaver