Bøger / faglitteratur til børn / billedværker

Se! : kunster i kunst


Beskrivelse


Præsentation af 17 billeder, der viser, hvordan kunstnere bruger alle mulige opfindsomme teknikker til at vise hvordan ting kan ses på forskellige måder.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Boy Olesen

2006

En flot kunstbog der går tæt på de mange forskellige måder, hvorpå lys bruges som virkemiddel i kunsten. 18 forskellige kendte kunstværker fra hele verden benyttes som værende repræsentative for de mange typer af lysvirkninger fx dramatisk lys, regnfuldt lys, mystisk lys, lysmønstre, linjer i lys, himmelsk lys etc. De enkelte malerier gengives totale eller halvtotale, og billedernes centrale steder er forstørret for tydeligere at kunne vise lysvirkningen. Teksten henvender sig meget personligt til læseren, man bliver ligesom ført gennem bogen, ja der er ligefrem tale om en dialog mellem læser og tekst. Efter hver af de 18 kapitler bliver læseren stillet overfor en opgave, hvor kapitlets emne afprøves i ens egne billeder. Bogen afsluttes med nogle sider, hvor man kan læse noget mere om de enkelte kunstværker og kunstnerne. Bogens layout er fremragende og gør hver enkelt side spændende, teksten er præcis og skrevet med så store bogstaver, at man forholdsvis hurtigt får læst siden. Billederne er smukt gengivet og trykt på lækkert kraftigt blankt papir. For alle der kan lide malerkunst er bogen læseværdig. Bogen kan læses fra ca. 12 års alderen altså fra 5.-6. kl. I grundskolens undervisning i dansk og formning er bogen særdeles anvendelig.


Bibliotekernes vurdering

d. 21. apr. 2008

af

af

Jesper Holtoug

d. 21. apr. 2008

En lettilgængelig kunstbog, som især er velegnet til selvlæsning for kunstinteresserede børn i 10-13-års alderen, som har lyst til at kigge meget forskellige kunstværker efter i sømmene og måske selv hente idéer til, hvordan man kan videreudvikle sine egne billeder. Bogen kan i et vist omfang anvendes i skolen i billedkunst eller dansk, hvor den nok er noget overfladisk, men alligevel udmærket til at belyse forskellige teknikker og virkninger i billedkunsten.

Bogen er en del af en serie, som fokuserer på forskellige særlige aspekter eller teknikker i billedkunsten, fx lys, kropssprog eller som her: streger og linjer. Nok er der ganske mange idéer undervejs til, hvordan man selv kan eksperimentere med linjer og streger, men bogens hovedvægt og dens styrke ligger i den udvikling af billedforståelse og billedbevidsthed, som følger med fordybelsen i særlige enkeltheder i billederne. Billederne omfatter mange forskellige genrer, udtryksformer og perioder, det eneste fælles træk er det særlige fokus på lige præcis stregerne.

Der findes mange kunstbøger, der ligesom denne har hovedfokus på at udvikle billedbevidsthed og udvide kunstoplevelsen. For de lidt yngre kan fx nævnes de to fremragende Måske? og Hvorfor?.

En ganske spændende bog om fordybelse i og analyse af kunstbilledet og dets særlige virkemidler. Gode og varierede billedeksempler og en let, kort og inspirerende tekst. Udmærket uddybende register til sidst.


Bibliotekernes vurdering

d. 26. juni 2002

af

af

Torben Wilhelmsen

d. 26. juni 2002

Gillian Wolfe har vi tidl. mødt i Kig på kunst (00/51). I lighed med denne handler nærværende udgivelse om at se på kunst - i dette tilfælde billedkunst. Gennem, en række opslag med titler som Kig op, Kig ned, Kig tæt på osv., som alle rummer et eksempel på et maleri, der er egnet til at vise netop de forhold, som forfatteren vil præsentere læseren for, introduceres læseren til en række af billedkunstens virkemidler. Hvert opslag rummer desuden supplerende spørgsmål og aktivitetsforslag, som skal øge læserens opmærksomhed og føre til overvejelser omkring disse virkemidler. Spørgsmålene kan sine steder forekomme lidt løse, og der findes ingen hjælp mht. til, hvad de skal afdække. Bagest yderligere oplysninger om kunstnere og malerier, samt register. Udvalget af kunst er angel-saksisk præget (8 ud af 18 er engelsk/amerikanske billeder, 12 fra museer i den angel-saksiske verden), og ifølge sagens natur er der ingen danske vinkler på stoffet. Teksten er velskrevet, og der er bevidst brugt typografiske virkemidler for at skabe en layoutmæssig helhed over opslagene. Der er i de senere år kommet en del bøger for børn om kunst, uden at efterspørgselen efter bøger om emnet tilsyneladende er øget. Selvst. læsn. fra ca 10/11 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 26. juni 2002

af

af

Jesper Holtoug (skole)

d. 26. juni 2002

En fin og varieret introduktion til billedkunsten. Bogen henvender sig primært til de helt unge kunstkiggere - især de 6-10 årige, og derfor er anvisningerne og opgaverne til de forskellige kunstmalerier ganske enkle og ikke særlig tidskrævende. Kunstværkerne er meget forskellige, fra helt forskellige perioder og af forskellig “sværhedsgrad”, men fælles for de udvalgte værker er, at de er nemme at gå til og rummer flere lag, som man kan udforske. Netop dette, at finde nye lag i kunsten, er bogens intention, og det lykkes fint. Nysgerrigheden skærpes, og lysten til at fordybe sig fastholdes gennem de simple opgaver. Afprøvet på en flok børn i alderen 2-10 år havde oplæsningen den effekt, at de selv overtog bogen efter oplæsning og søgte videre i malerierne - mere kan man vel næppe ønske sig. Bogen kan selvlæses fra 10 års alderen, men er endnu mere velegnet som oplæsningsbog. De enkelte kapitler inviterer til at kigge op, kigge gennem, kigge bagved osv., hvilket understreger idéen om at undersøge billederne på mange tænkelige måder. Velegnet appetitvækker til børnebesøg i kunstmuseer og som materiale i skolernes undervisning i dansk og billedkunst.


Bibliotekernes vurdering

d. 10. aug. 2004

af

af

Poul Wibbert Esberg (skole)

d. 10. aug. 2004

17 flotte malerier fra verdenskunsten - mere eller mindre kendte og spændende i tid fra sidst i 1400-tallet og til vor egen tid - bliver brugt til at fokusere på kropssproget i de enkelte malerier. I fire hovedafsnit fokuseres på hhv. ansigter, hænder, kropsstillinger og budskabet i maleriet som helhed. Billederne er som regel i helsides format, naturligvis i farver, og ved mange er specielt interessante detaljer klippet ud i småbilleder for sig, alt sammen gjort på forbilledlig vis. En lille sides tekst indeholder så en tolkning, som man ikke nødvendigvis er enig i, men som kan lægge op til diskussion. Målgruppen er de 12-14-årige, men de forslag til arbejdsopgaver, som følger efter de enkelte tekster, vil for manges vedkommende kræve indsigt, seriøsitet og tegneteknisk kunnen på et ret højt niveau. I et afsluttende kapitel gengives de 17 malerier i lille format og med supplerende oplysninger om maleriet og kunstneren. Eneste lille anke er et par lemfældige oversættelser af malerititler. Bogen er velegnet i såvel billedkunst som dansk og ved tværfaglige emner, hvor også faget historie indgår.


Bibliotekernes vurdering

d. 13. apr. 2010

af

af

Jesper Holtoug

d. 13. apr. 2010

En spændende kunstbog for børn i 10-14 års alderen med interesse for billedkunst. Bogen kan også anvendes i undervisningssammenhæng både i fagene dansk og billedkunst, hvor den er velegnet som appetitvækker til billedlæsning og billedforståelse. Titlen angiver ikke umiddelbart bogens indhold, hvorfor en præsentation og forklaring kan være på sin plads.

I bogen gennemgås 17 meget forskellige billedværker, der på hver sin måde udtrykker særlige metoder, tricks, kneb og intentioner. "Synsbedrag" kunne egentlig være en passende undertitel. Nogle af billederne forvrider virkeligheden, så ganske særlige virkninger opnås. Andre benytter sære vinkler, forskydninger, farvesammensætninger, prikker, klatter og så videre. Det er spændende billeder og spændende forklaringer, der tydeligt udvider og beriger billedoplevelsen.

Der findes mange billedkunstbøger, der på samme måde gennemgår enkelte værker for at berige billedforståelsen. Gillian Wolfes serie "Se!" adskiller sig ved sine lidt overraskende temaer og virkelig fine eksempler.

Endnu en spændende, sjov og virkelig flot billedkunstbog, der gør det mere interessant at iagttage, opleve og forstå billeder.


Folkeskolen

Årg. 126, nr. 8 (2009)

af

af

Lisbeth Tolstrup

Årg. 126, nr. 8 (2009)