Bøger / faglitteratur / projektrapporter

Se her! : om børns opmærksomhed og pædagogens rolle


Beskrivelse


På baggrund af et udviklingsprojekt i en børnehave påpeges det, hvor vigtigt det er at inddrage overvejelser over børns opmærksomhed i den praktiske pædagogik.

Anmeldelser (10)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. nov. 2001

af

af

Jytte Bræmer

d. 26. nov. 2001

Lige siden bogen udkom for første gang i 1984, har det været en stabil bestseller på bibliotekerne. Her kommer den i en nyskrevet udgave, hvor bogens indhold og emne sættes ind i en sammenhæng med den udvikling på det pædagogiske område, der er sket siden da. Bogens indhold baserer sig på et konkret iagttagelsesprojekt i en børnehave om børns opmærksomhed og læring. Projektets resultater og den teori, der kan uddrages heraf, er stadig gyldig og brugbar. Indholdet er det samme. Men der er sket en sproglig opstramning og modernisering, billedmaterialet er helt nyt, og opsætning og layout er mere indbydende og åben set med nutidens briller. Bogen er delt i to: Beskrivelse af praksis, dernæst teoretiske overvejelser. Det er sympatisk, at det er praksis, der er grobund for teoridannelsen, og det er en bog der gør op med de absolutte yderpunkter i den pædagogiske debat: voksenstyring eller selvforvaltning. Det er et frugtbart samspil, hvor det er børnenes nysgerrighed, der driver værket, og den voksne udnyttelse af opmærksomheden, der skaber læringen. Aktuel litteraturliste. Bogen vil stadig have en stor målgruppe blandt pædagoger og pædagogstuderende, og den bør erstatte den gamle udgave på hylderne.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Hanne Brøbeck

d. 18. dec. 2018

Forfatterne er seminarielærere. Bogen er et indlæg i den standende debat om emnearbejdet som pædagogisk værktøj i børnehaven og tager sit udgangspunkt i forfatternes samarbejde med enbørnehave, hvor en række aktiviteter blev registreret, først og fremmest på video, og derefter bedømt i samarbejde med de deltagende pædagoger. Det drejer sig om ture i skoven og et besøg iZoologisk Have samt forberedelse/efterbearbejdning i børnehaven. Der fokuseres i hele forløbet først og fremmest på børnenes opmærksomhed, uden hvilken selv det bedst planlagte emnearbejde må faldetil jorden, og i bogens sidste afsnit vurderes de indvundne erfaringer i forhold til bl.a. Piagets teorier herom. Enkelte litt.henvisn., ill. med sort/ hvide fotografier. Lettilgængelig oginspirerende, først og fremmest for folk, der arbejder professionelt med børn i den aldersklasse eller uddanner sig til at gøre det.


Børn & unge

Årg. 33, nr. 6 (2002)

af

af

Vibeke Bye Jensen

Årg. 33, nr. 6 (2002)


Dansk pædagogisk tidsskrift

årg 32, nr 6 (1984)

af

af

Claus Bjerring

årg 32, nr 6 (1984)


Land & folk

d. 7. juni 1984

af

af

Pia Stevn

d. 7. juni 1984


Børn i tiden

årg 80, nr 8 (1985)

af

af

Ole Lindboe

årg 80, nr 8 (1985)


Skolernes småbørnspædagoger

årg 15, nr 4

af

af

Aase Hauch

årg 15, nr 4


Aktuelt

d. 9. maj 1984

af

af

Svend Heinild

d. 9. maj 1984


Unge pædagoger

1984, nr 6

af

af

John Cederstrøm

1984, nr 6


Information

d. 27. juni 1984

af

af

Claus Bjerring

d. 27. juni 1984