Bøger / faglitteratur / statistikker

Seertal og webtrafik


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. feb. 2014

af

af

Conni Boll Christensen

d. 25. feb. 2014

Lærebog om målemetoder af danskernes medieforbrug af tv og websites. Bogen kan bruges af studerende og de, der gerne vil kende de to vigtigste danske analyseredskaber: TNS Gallups Tv-Meter og Gemius' webtrafikmålinger. Resultaterne af målingerne er interessante i forbindelse med afregning af reklamer, produktion, evaluering og distribution af mediernes indhold, opsyn med public service-forpligtelser og videnskabelige formål.

Begge forfattere er ansat ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet. Stig Hjarvad udgav i 2001 en praktisk introduktion til Gallups TV-Meter, men nu er også det langt nyere og derfor mindre undersøgte fænomen webtrafik medtaget. Bogen falder i tre hoveddele, først gennemgås målinger af seertal ved hjælp af TNS Gallups Tv-meter, dernæst analyser af webtrafik ved hjælp af gemiusExplorer. Sidste del indeholder en analytisk case, ligesom en række problemstillinger vedrørende fejlkilder og statistisk usikkerhed behandles. Er rigt illustreret. Afsluttes med litteraturhenvisninger og register.

For knap så teoretisk interesserede findes der i Dansk tvś historie et fint afsnit med titlen "Seeradfærd og seerpræferencer", som også kort beskriver målemetoder.

Teoretisk lærebog om metoder til analyse af danskernes tv-sening og besøg på websider.