Bøger / faglitteratur

Seksualitet, skole og samfund : kritiske perspektiver på seksualundervisning


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Seksualundervisning har været obligatorisk i den danske folkeskole siden 1970, men selv i en seksualiseret tidsalder er emnet pædagogisk og akademisk forsømt. SEKSUALITET, SKOLE OG SAMFUND sætter fokus på seksualundervisningens muligheder og udfordringer, ligesom dens potentialer for kritisk dannelse, social retfærdighed, trivsel, mangfoldighed, inklusion og demokrati undersøges nærmere. Både set fra det enkelte klasseværelse og fra skolen som læringsmiljø, arbejdsplads og samfundsinstitution. Bogen er en invitation til faglig oprustning blandt alle skolens fagfolk, ligesom dens kapitler vil være brugbare for bl.a. lærer- og pædagogstuderende og for forskere med interesse for skolebaseret forebyggelse og sundhedsfremme.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. sep. 2018

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 19. sep. 2018

Seksualundervisningen giver både muligheder og udfordringer i vores skolesystem. Det er ikke kun viden om brug af kondom og beskyttelse mod kønssygdomme, men rummer mange muligheder for kritisk dannelse. For lærere, pædagoger og studerende.

11 bidragsydere med forskellig faglig bagrund og 15 kapitler med forskelligt fokus på seksualundervisningen i skolen. Bogen er tredelt, hvor første del har fokus på seksualundervisningen i skolen både i en historisk, nutidig og international kontekst. Anden del definerer seksualitet og seksuel sundhed, og beskriver seksualitetens betydning og vilkår i børn og unges opvækst. Tredje del kigger mere præcist på selve undervisningen, hvor en deltagelses- og handlingsorienteret undervisning kan inddrage og ansvarliggøre de unge selv. Desuden er der fokus på heteronormativitet og mangfoldighed. I et særligt kapitel diskuteres undervisningen i det multikulturelle klasserum.

Her er 15 virkeligt spændende kapitler, som alle giver stof til eftertanke. Underviserens problematikker synliggøres - fx mangel på tid eller uddannelse. Med gode refleksionsspørgsmål efter hver kapitel sætter bogen tanker og læring i spil hos læseren/underviseren. Det er godt med fokus på minoritetsgrupper og børn og unge med anden etnisk baggrund.

Får man mod på at læse om konkrete undervisningsideer er Bedre seksualundervisning en mulighed.


Sundhedsplejersken

Årg. 41, nr. 4 (2019)

af

af

Lone Kjær Hein

Årg. 41, nr. 4 (2019)Informationer og udgaver