Bøger / faglitteratur / love

Selskabsloven med kommentarer


Beskrivelse


Ny udgave af Jan Schans Christensens kommenterede selskabslov: Da 1. udgave af denne lovkommentar udkom, var selskabsloven fra 2009 fortsat relativt ny. Siden da er selskabsloven ændret mange gange og på væsentlige områder, senest ved lov nr. 243 af 7. marts 2023, der bl.a. gennemførte mobilitetsdirektivet. Denne 2. udgave af lovkommentaren er gennemgribende bearbejdet og opdateret. Bogen indeholder bl.a. kommentarer til de nye regler om grænseoverskridende fusioner, spaltninger og omdannelser samt til den seneste praksis fra Højesteret om ledelsesmedlemmers ansvar, ligesom bogen bl.a. indeholder kommentarer om brugen af skadesløsholdelsesordninger til fordel for medlemmer af ledelsen.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 49 (2013)

af

af

Thorbjørn Sofsrud

Nr. 49 (2013)