Bøger / faglitteratur

Selvets udvikling : evolution, flow og det gode samfund


Beskrivelse


Teoretisk overbygning til forfatterens tidligere værker "Flow" og "Flow og engagement i hverdagen" hvor han både inddrager ny teoridannelse inden for evolutionspsykologi og systemteori og trækker på mere traditionelle psykodynamiske og humanistisk-psykologiske tilgange.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Laura Michelsen

2008

Populærvidenskabeligt hovedværk af den førende flowforsker og psykologiprofessor udkommer nu på dansk, 15 år efter originaludgaven. Den henvender sig til dem, der ønsker en mere uddybende redegørelse for flowbegrebet og dets anvendelse i forhold til psykologi og samfund.

Selv i dette omfattende og teoretisk tunge værk er sproget let og relativt uvidenskabeligt, således at alle kan være med. Overordnet fortalt diskuterer M.C. i de to hovedafsnit "Fortidens betydning" og "Fremtidens magt" først hvordan og hvorfor vor psyke styrer os, og dernæst hvordan vi selv kan få mere styr på psyken og dermed mere indflydelse på frekvensen af flowoplevelser i vort liv. I redegørelsen sætter han flow i forbindelse med evolutionen, historien og samfundet. Formålet med bogen er ikke kun at redegøre for flow i en bredere teoretisk sammenhæng men også at give et bud på, hvordan vi via en øget bevidsthed om vor genetiske og evolutionære arv kan blive bedre til i fremtiden at indrette et samfund, hvor mulighederne for flow er langt mere optimale end idag.

Selvets udvikling skal ses som en efterfølger til forfatterens Flow - optimaloplevelsens psykologi, 1991. Hans Flow og engagement i hverdagen, 2005 har en mere praktisk tilgang til begrebet end de to foregående. Der er udgivet enkelte titler på dansk, men M.C. er det absolutte hovednavn i forbindelse med flowbegrebet.

Et væsentlig bidrag i en verden hvor fordybelse, ægte engagement og opslugthed af andet end sig selv i den grad er en mangelvare.