Bøger / faglitteratur

Sikker energi i en usikker verden : debatoplæg om energistrategi 2020-2035