Bøger / faglitteratur / konferencerapporter

Sikkerhedens pris : et symposium om terrorbekæmpelse og retsstaten


Beskrivelse


Om Danmark som terrortruet land, og om de midler, der gribes til for at sikre det frie samfund. Kan de risikere at begrænse netop de borgerlige frihedsrettigheder, så retsstatens fundament trues?

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. dec. 2009

af

af

Kent Skov

d. 21. dec. 2009

En bog med indlæg fra forskellige nøglepersoner, der repræsenterer forskellige synsvinkler på retssikkerheden og risikoen for Danmark som muligt terrormål. Kan anvendes som udgangspunkt for debatter og diskussioner både for politikere, i skoler, højskoler og måske for medierne.

Debatbog i antologiform med indlæg og kommentarer fra et symposium om balancen mellem terrorbekæmpelse sammenholdt med retstatslige forhold. Med udgangspunkt i, at Danmark p.t. rangerer som nummer tre på listen over terrortruede lande (efter USA og Israel) betyder det, at den sikkerhedspolitiske virksomhed med fx øget overvågning af befolkningen er øget herhjemme. Hvad er konsekvenserne af det for de grundlovssikrede frihedsrettigheder? Oplæg og diskussioner stammer fra et symposium, hvor en række relevante nøglepersoner, som tidligere og nuværende PET-chefer Ole Stig Andersen, Jørn Bro, Hans Jørgen Bonnichsen og Jakob Scharf samt retsjurister på nøgleposter, som Jonas Christoffersen, Anette Høyrup, Niels Pontoppidan, Henrik Stagetorn og Preben Wilhjelm samt skribenterne Hans Davidsen-Nielsen og Niels Barfoed og en enlig politiker, Anne Baastrup deltog og debatterede. Emnerne er desuden privatlivsbeskyttelse, mediernes rolle, PETs øgede beføjelser og organiseret kriminalitet.

En anden ny, større antologi om samme emne er Kessing: Terrorbekæmpelse og menneskeret, 2009.

En lille interessant debatbog om et særdeles aktuelt emne, der optager samfundet lige nu og som dagligt behandles i medierne.


Politiken

d. 16. jan. 2010

af

af

Marianne Jelved

d. 16. jan. 2010


Weekendavisen

d. 22. jan. 2010

af

af

Jacob Mchangama

d. 22. jan. 2010