Bøger / faglitteratur

Situeret viden : videnskabsspørgsmålet i feminismen og det partielle perspektivs forrang


Beskrivelse


Kritiserer objektivitetsbegrebet og udforsker idéen om, at alt hvad vi ved og gør er bestemt af kontekst og derfor bør vi lære at tage ansvar for denne viden, samt hvordan vi producerer den.