Bøger / faglitteratur / vejledninger

Skadedyr i træ


Beskrivelse


Vejledning i bestemmelse af træskadedyr i bygge- og anlægskonstruktioner samt anvisninger på beskyttelsesforanstaltninger mod de almindeligste træskadedyr.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Keld Lau Larsen

d. 18. dec. 2018

Denne lille vejledning har til formål at sætte brugeren i stand til selv at kunne bestemme de mest almindelige skadedyrsangreb. Ligeledes at kunne skelne mellem harmløse insekter og egentligeskadedyr. Der omtales kun træskadedyr i bebyggelser/trækonstruktioner, angreb på træ i skoven er ikke medtaget. Først omtales insekterne generelt, herunder deres livscyklus, krav til levested etc.Derefter vises hvordan man kan identificere insekterne gennem deres spor. Der er lidt om forebyggelse og bekæmpelse, hvorefter der gennemgås 15 arter af træskadedyr. Der er mange gode farvefotos oginstruktive tegninger. Satsen er ret lille, men det klare layout gør den overskuelig og dermed mere læselig. Sproget er mundret. Der sluttes med register. Det er en lille men alligevel indholdsrigbog som i forhold til Torben W. Lange: Generende dyr i hus og lejlighed og Henri Mouriers Vilde dyr i hus og hjem er meget snævrere i sit sigte, men dyr og insekter samt skader behandles grundigereog bedre.Målgruppen er opgivet som håndværkere, men en bredere kreds af læsere kan sagtens have fornøjelse af den.


Bibliotekernes vurdering

d. 27. juni 2003

af

af

Søren Brunbech

d. 27. juni 2003

Dette nummer i rækken af små informative hefter fra Træbranchens Oplysningsråd handler om de dyr, der angriber trækonstruktioner, og om dem, man finder i huse og på lofter, men som ikke gør nogen skade. Det er næsten udelukkende insekter, der er skadevoldere, forskellige biller og træbukke især, men også hvepse og myrer. I heftet beskrives de enkelte arters udseende, deres levevis, hvilke skader de laver, hvilke spor de efterlader, og hvordan man kan forebygge og bekæmpe. Dyrene gengives i gode afbildninger på farvetavler, ligesom der er mange billeder af angrebet træværk. En indlagt skabelon i plastik kan bruges når man vil identificere dyrene ud fra huller i træværket. Med den nyttige bog i hånden vil både fagfolk i byggebranchen og den samvittighedsfulde husejer således kunne identificere skadevolderne og skelne dem fra de mere uskyldige kræ. Bogen afløser et hefte med samme titel fra 1990. Toke Skytte Husets skadedyr og svampe (1999), i serien fra Natur og Museum, har også et noget mindre afsnit om dyr, der går i træværket.


Arkitekten

Årg. 92, nr. 18 (1990)

af

af

LF

Årg. 92, nr. 18 (1990)


Jyllands-posten

d. 20. sep. 1990

af

af

Carl J. Buus

d. 20. sep. 1990