Bøger / faglitteratur / billedværker

Skagens fotografer : H.P.F. Lundsteen og andre omkring forrige århundredskifte


Beskrivelse


Præsenterer en række danske fotografer med hovedvægten lagt på H.P.F. Lundsteen. Fælles for dem er at de var en del af kunstnerkolonien i Skagen, og herfra stammer motiverne.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. sep. 2014

af

af

Kent Skov

d. 15. sep. 2014

For interesserede i fotohistorie og Skagens lokale historie inkl. dokumentation om byen, dens mennesker og kunstnerkolonien i perioden omkring 1880'erne og frem.

Genudgivelse af den lille bog om de fotografer, der virkede i byen sidst omkring forrige århundredeskifte. Den centrale figur blandt dem var driftsbestyrer H.P.F. Lundsteen, der i perioden stod bag en lang række fotografier af havnen, byen og dens mennesker. Men naturligvis er der også en reference til de kunstnere, der siden midt i 1800-tallet var begyndt at slå sig ned i byen. P.S. Krøyer var særdeles interesseret i fotografi og bragte billeder med hjem fra udlandet. Han købte et kamera i 1885 og fotograferede flittigt i perioden 1890-1900. Han brugte kameraet til forstudier og egentlige motiver til nogle af de malerier, han senere blev berømt for. Således er der fotos af konen Marie Krøyer og de velkendte motiver fra Skagen Sønderstrand. Bogen er rigt illustreret med fotos af 15 repræsenterede fotografer. Bogen er ledsaget af en kort præsentation af hver enkelt fotograf, der bl.a. omfatter den kendte københavnske fotograf Peter Elfelt og en række spændende kvindelige fotografer.

Bogen kom første gang i 2005 og fremtræder uændret. Derudover findes Portrætter fra et ægteskab : Marie og P.S. Krøyer og den nutidige Altid som aldrig før : 14 fotokunstnere besøger Skagen.

En interessant billedkumentation fra Skagen sidst i 1800-tallet, hvor en række lokale produktive fotografer dokumenterede byen og dens liv.


Bibliotekernes vurdering

d. 9. juni 2005

af

af

Kent Skov

d. 9. juni 2005

Den produktive kunstnerkoloni i Skagen frembragte ikke alene berømte malerier. I slipstrømmen opstod der hurtigt et behov for både at fastholde lokaliteter og gøre motivstudier med den nye teknologi - fotografiapparatet. Det resulterede i en mindre kendt, men righoldig produktion af fotografisk dokumentation, der nok ellers ikke var blevet en beskeden fiskerby til del. P.S. Krøyer fik fx sit første kamera i 1885, og der opstod hurtigt en stor interesse for at tage både private, dokumentariske og turistfotos af byens mennesker og miljø. Det førte igen til at mange samtidige begivenheder i Skagen blev fastholdt, og at der opstod et fotografisk miljø. Den mest kendte og produktive fotograf var H.P.F. Lundsteen, der arbejdede tæt sammen med kunstnerne om forlæg til motiver. Også andre var aktive i miljøet bl.a. den senere hoffotograf Peter Elfeldt og maleren J.F. Willumsen. Bogen har størst værdi som lokalhistorisk dokument og indeholder mange korte biografier af de mest aktive fotografer med et rigt udvalg af historisk-dokumentariske fotos fra Skagen, men gengiver også mange fotografiske forstudier til senere malerier. Satsen med de mange billeder er lovligt sammenklemt og nogle af fotografierne er gengivet lidt gnidrede. Men bogen er alligevel et godt supplement til en mindre kendt del af det ellers velbeskrevne Skagenmijø i 1880'erne og frem for de særligt interesserede.