Bøger

Skalaer til måling af elevtrivsel på erhvervsuddannelserne : En analyse af data fra tidligere trivselsmålinger. Bidrag til Undervisningsministeriets udvikling af elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne


Beskrivelse


Rapporten redegør for udviklingen af skalaer for trivsel blandt erhvervsskoleelever. På baggrund af data fra eksisterende trivselsmålinger foretaget blandt erhvervsskoleelever i 2013-2014, bidrager rapporten til udvikling af skalaer og indgår således i arbejdet med fremover at foretage valide målinger af trivslen på erhvervsskoler.