Bøger / faglitteratur

Skammekrogen : debatbog om medicinske patienter


Beskrivelse


Medicinske patienter, der ofte er ældre, og som lider af flere forskellige sygdomme og har et stort medicinforbrug, får sjældent del i forbedringerne i sundhedsvæsenet og må ifølge forfatterne affinde sig med lav status og dårlige behandlingsforløb.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. dec. 2009

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 7. dec. 2009

Debatbog henvendt til politikere og andre beslutningstager i det offentlige sundhedssystem samt den alment samfundsinteresserede.

Bogen er udgivet af Dagens Medicin en uafhængig avis om sundhedssystemet. Den består af en lang række artikler af forskellige eksperter indenfor væsenet. Hovedbudskabet er, at de medicinske patienter lades i stikken. Karakteristisk for denne gruppe er, at de er ældre patienter med flere forskellige sygdomme og med et stort medicinforbrug. De har ingen patientforening til at tale deres sag. De har lav status i behandlingssystemet og får ikke del i forbedringerne i sundhedsvæsenet. Ofte påføres de skader under indlæggelserne, som intet har med deres sygdom at gøre. Bogen fokuserer ikke kun på de uheldige tilstande, men kommer også med forslag til forbedringer som fx bedre tilrettelæggelse af behandlingerne, målrettet satsning på, at patienterne ikke mister færdigheder under indlæggelserne, mere fokus på ernæringen etc. Bogen rummer desuden en del faktuel information og talmateriale.

Problematikkerne ses først og fremmest behandlet i avis- og tidsskriftartikler samt rapporter af mere intern faglig karakter.

Debatbog med opråb til politikere og andre beslutningstagere om at tilgodese de medicinske patienter bedre, end det sker i dag. Bogen påviser, at disse patienter ikke får del i sundhedsvæsenets landvindinger og forbedringer, men negligeres groft. Bogen kommer med forslag til, hvordan man i fremtiden kan bedre vilkårene for patientgruppen.


Sygeplejersken

Årg. 110, nr. 9 (2010)

af

af

Karen Ellen Spannow

Årg. 110, nr. 9 (2010)


Ugeskrift for læger

Årg. 172, nr. 6 (2010)

af

af

Carsten Hendriksen

Årg. 172, nr. 6 (2010)