Bøger / faglitteratur / bibliografier

Skilsmissen : dansk og norsk identitet før og efter 1814


Beskrivelse


Denne bog fortæller historien om den måske største omvæltning i dansk og norsk historie – adskillelsen af ”tvillingerigerne” i 1814. Efter ufrivilligt at være blevet kastet ind i Napoleonskrigenes malstrøm med Københavns Bombardement i 1807 blev de to lande efter stormagternes vilje skilt fra hinanden i 1814. ”Tabet af Norge” var det største territorielle og befolkningsmæssige i den danske stats historie. Adskillelsen var et nederlag, der fik danskerne til at dyrke og omforme den nationale historie, kultur og identitet i et forsøg på at genrejse nationen. Et lignende mønster ses i det ”genfødte” Norge, hvor man var tvunget til at gentænke ”norskheden” i forhold til den nyvundne politiske frihed, det kulturelle fællesskab med Danmark og den påtvungne union med Sverige. Bogen forklarer, hvordan bruddet påvirkede de to lande, hvis kulturer, identiteter og eliter var fundamentalt formet af mere end 400 år i et fællesskab. Skilsmissen handler om, hvad det betød at være norsk og dansk før og efter 1814 - og hvordan de stadig stærke bånd på tværs af Skagerrak fortsat var med til at forme den nationale identitet i begge lande. Adskillelsen mellem Danmark og Norge betød et afgørende skridt på vejen bort fra 1700-tallets statspatriotisme og hen imod 1800-tallets nationalisme. Begivenhederne og omvæltninger i og omkring 1814 har på afgørende vis formet vores forståelse af det ”danske” og det ”norske”, som vi forstår det den dag i dag.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. juni 2012

af

af

Anny Skov Madsen

d. 1. juni 2012

Bogen er for den dybdeborende interesserede i historie, kultur og identitetsdannelse, men også universitetsstuderende vil kunne bruge værket til de større opgaver.

Adskillelsen af Danmark og Norge i 1814 er et afgørende skel i både dansk og norsk historie, idet de to lande siden 1380 havde indgået et rigsfællesskab, en periode der siden blev kaldt dansketiden. Tabet skubbede til en vigtig fase i udviklingen af den nationale identitet i både Danmark og Norge. Det er tråde, som ifølge forfatteren også kan spores i den aktuelle debat om danskhed. Forfatteren undersøger både før og efter 1814 borgerskabets position og forestillinger samt bruddets betydning for samfundet og kulturen. Også det svensk-norske forhold og det dansk-tyske forhold er beskrevet. Det digre værk, som er en bearbejdning af en ph.d.- afhandling er skrevet i et sprog, så andre end akademikere kan være med. Velvalgte illustrationer med beskrivende tekst og en omfattende kildeliste. R. Glenthøj har bl.a. skrevet Det venskabelige bombardement, 2007.

R. Glenthøj har også skrevet En moderne nations fødsel, 2008 om Norge i begyndelsen af 1800-tallet. Norgesbilleder, 2004 er om dansk-norske forbindelser 1700-1905.

Et digert og veldokumenteret historisk værk om adskillelsen af Danmark og Norge i 1814 der kan formidles til den historiske og samfundsinteresserede læser, idet bruddet bl.a. gav anledning til en identitetsdannelse om danskhed, som stadig ses i den aktuelle debat.


Jyllands-posten

d. 21. juli 2012

af

af

Henrik Gade Jensen

d. 21. juli 2012


Weekendavisen

d. 13. juli 2012

af

af

Claus Bundgård Christensen

d. 13. juli 2012


Kristeligt dagblad

d. 18. juli 2012

af

af

Claus Mechlenborg

d. 18. juli 2012


Militært tidsskrift

Årg. 141, nr. 3 (2012)

af

af

Poul Grooss

Årg. 141, nr. 3 (2012)


Temp

Nr. 7 (2013)

af

af

Claus Møller Jørgensen

Nr. 7 (2013)