Bøger / faglitteratur


Beskrivelse


Med afsæt i forholdet mellem skolen og samfundets tranformation, i udviklingen fra industrisamfund til vidensamfund, gives et bud på hvad der karakteriserer vidensamfundets skole.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. maj 2010

af

af

Jytte Bræmer

d. 11. maj 2010

For såvel praktiserende lærere som forskere indenfor pædagogik og læring.

Alle tre forfattere er tilknyttet forskningsprogrammet "Medier og IT i læringsperspektiv". Når digitale medier i stigende omfang anvendes aktivt og hverdagspræget i undervisningen, og skolens fysiske rum ændrer sig, sættes der helt nye betingelser for didaktisk design og læreprocesser. Bogen beskriver vidensamfundets skole og behandler forskellige temaer indenfor den ramme. Lærerens nye og ændrede position, digitale mediers indflydelse på børns verden og deres anvendelsesmuligheder i undervisningen, nye behov for skolens rum og hvordan disse påvirker læreprocesserne er nogle af de mange vinkler, der belyses. Bogen har et teoretisk udgangspunkt, men bringer dem meget konkret i spil og beskriver konkrete cases og situationer, der er et resultat af observationer i forfatternes forskning. Den bør læses af alle lærere og andre, der beskæftiger sig med de krav, der stilles til fremtidens skole.

Under samme forskningsprogram er der udgivet Medier og IT - læringspotentialer, 2005.

En bog henvendt til den pædagogiske verden om, hvordan den nye medieverden påvirker didaktisk design og skolens fysiske rum.


Folkeskolen

Årg. 127, nr. 15 (2010)

af

af

Thorkild Thejsen

Årg. 127, nr. 15 (2010)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2010, nr. 4

af

af

Claus Witfelt

2010, nr. 4