Bøger / faglitteratur

Skolens fraværende børn : årsager og indsatser


Beskrivelse


Om børn med bekymrende skolefravær, og hvad man kan gøre for at identificere disse børn og sætte ind. Bogen behandler endvidere emner som mobning, skolevægring, behandlingsprogrammer i praksis, angst, og nødvendigheden af at arbejde struktureret på tværs af faggrupper.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. sep. 2019

af

af

Boy Olesen

d. 23. sep. 2019

Børns fravær i skolen er stigende - denne bog ser på årsagerne til det bekymrende fravær og kommer med bud på hvad der kan gøres. Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, ledere og alle andre der har med skolen at gøre.

Baggrunden for denne antologi er at give et indblik i den nyeste forskning på området for fravær i skolen. Forfatterne har alle på den ene eller anden måde været involveret i arbejdet med fraværsindsatser. Eksempler på det konkrete indhold: praksis for registrering af fravær, forskellige måder at definere bekymrende fravær på, Back2-School-projektet, skolefravær set fra barnets perspektiv og forebyggelsesindsatser mod mistrivsel blandt elever. Bogen indeholder mange praksisnære eksempler fx U-start team i Hvidovre og den 10-årige indsats der har været i gang på Søndervangsskolen i Aarhus.

En rigtig god og meget relevant antologi, der sætter fokus på et samfundsproblem, der skal tages meget alvorligt. Bogens svar på hvilken type fravær der bør betragtes som bekymrende og kortlægningen af de forskellige årsager til fraværet, er meget tankevækkende - og budskabet om nødvendigheden af en egentlig fraværsindsats, går rent ind. Kapitlet om børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, og den deraf tilsyneladende større tendens til udvikling af skolevægring, er meget interessant. Bogen er inddelt i afsnit, der gør den nem at finde rundt i og velegnet som opslagsbog.

Bogen kan relateres til Skolefravær.