Bøger / faglitteratur

Skriv klart!


Beskrivelse


Praktisk og konkret guide til den, der har brug for at kunne skrive enkelt, klart og forståeligt indenfor forskellige teksttyper som kronikker, ansøgninger, resuméer, artikler, nettekster mm.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. nov. 2013

af

af

Jytte Bræmer

d. 13. nov. 2013

Til folk, der er uvant med at skrive, og som har brug for korte råd til hurtigt at komme i gang.

I meget kort og koncentreret form giver den lille håndbog gode råd til at komme i gang med skriveprocessen. Inden processen er det vigtigt at gøre sig målgruppen bevidst og at skrive en fængende overskrift og en appellerende indledning. En model i form af et pentagram introducerer en metode til at blive bevidst om alle indbyrdes sammenhænge mellem hhv. afsender, læser, teksttype, sprog og emne. Forfatterne advarer mod overdrevet brug af passiv form, fremmedord og forkortelser og tilskynder til at skrive kort, enkelt og at få det vigtigste budskab først og endelig at være omhyggelig og læse korrektur. Bogen afsluttes med en kort karakteristik af forskellige tekstgenrer lige fra rapport, referat over pressemeddelelse til jobansøgning. I sagens natur er det en meget summarisk introduktion til kunsten at skrive, men for den uøvede kan det være den første tærskel til at komme i gang på en nem måde og efterfølgende gå dybere ned i skrivedisciplinen.

Der er udkommet to andre bind i serien De små grå, Luk: Styr kommaet, 3.udg., 2008 og Bjerre: Fjern fejlene, 2012. Der er mange mere uddybende bøger om at komme i gang med at skrive, fx Skriv og bliv læst, 2.udg., 3.opl., 2011.

Ultrakort håndbog for den uøvede skribent med gode anvisninger til at komme i gang med skriveprocessen.