Bøger / faglitteratur / håndbøger

Slægtsforskerens ABC : en håndbog for alle som beskæftiger sig med slægtsforskning


Beskrivelse


Alfabetisk opslagsværk med forklaring på udtryk fra kirkebøger, militære stamruller, retsudskrifter, skiftebøger og andre arkivalier, oplysning om, hvordan man finder de forskellige informationer og reglerne for adgangen hertil, samt hvordan man kommer i gang med sin slægtsforskning. Desuden beskrivelse af en række politiske og sociale emner m.h.p. at sætte den konkrete slægstforskning ind i et historisk perspektiv.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Finn Windfeldt Hansen

2008

Som undertitlen anfører: En håndbog for alle som beskæftiger sig med slægtsforskning. Det skal forstås bogstaveligt, bogen favner bredt, den er detailrig og har bud til såvel den erfarne som til nybegynderen. En titel kendt fra tidligere, 1. udg. udkom 2005, som næppe vil være svær at formidle.

Jørgen Green har nu fået Michael Green Schmidt som medforfatter. Bogen er ellers uændret disponeret: En kort indledende vejledning om at komme i gang, om brug af nettet og arkiver, og om hvilke arkiver der rummer hvad? Herefter et stort leksikalsk afsnit: en mangfoldighed af historiske og andre emner af betydning for slægtsforskeren samt information om hvor man får nærmere besked og om regeladgang ikke mindst. Bogen besidder en guldgrube af alskens efterretninger, grundig og minutiøs som den er!.

Slægtsforskere har mange muligheder i dag, på nettet og i fastform som her. Denne bog er pænt udvidet, knap 100 s., i forhold til 1. udg. med netkilder incl. vejledninger (fx Statens Arkiver, Kbh.s Stadsarkiv), kirkebøger online samt en lang række nye afsnit om fx: børn, dødelighed, dødsårsager, epidemier, centraladministrationen m.v. Her afspejles fint såvel de nye muligheder takket være nettet, som den mere traditionelle tilvækst i mængden af informationer hvorfor 1. udg. passende bør udfases til fordel for denne nye udgave.

En grundig og omfangsrig bog der med sine mange facetter stiller megen information til rådighed det være sig både om de "gamle" arkiver og de "nye" online-databaser.


Bibliotekernes vurdering

d. 22. sep. 2005

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 22. sep. 2005

Forfatteren har før udgivet en række titler om narkotika og andre misbrugsproblemer. Her er han ude i en lidt anden boldgade med en opslagsbog for slægtsforskere. Et emne der siden Albert Fabritius & Harald Hatts 1. udg. af Håndbog i slægtsforskning, 1943 har kastet mange andre solide udgivelser af sig og også altid har nydt en trofast brugergruppes bevågenhed. Indenfor de seneste år er der tillige udkommet titler med fokus på brug af pc og Internet indenfor slægtsforskningen. Denne bog indledes med tre korte afsnit om at komme i gang, om Internet & slægtsforskning og endelig om arkivbesøg. En intro der fører frem til hovedafsnittet: en alfabetisk opslagsdel på 300 sider hvor forfatteren med både korte og lange opslag, alle af leksikalsk tilsnit, belyser relevant færden indenfor en række delemner: godsarkiver, kirkebøger, lægdsruller, håndværkerlav, tyendeprotokoller m.m. Terminologien signalerer tydeligt historieforskning & -skrivning, og forfatteren synes dels at informere kyndigt om emnet, dels at anvise hvordan man kommer videre: på nettet, til andre institutioner, arkiver m.v. Et indenfor slægtsforskningen ofte stillet spørgsmål/kendt problemstilling. En udgivelse der føjer sig fint ind blandt, og som synes at supplere, nyere og ældre titler indenfor området, og som endelig også må formodes at påkalde sig opmærksomhed fra fagets udøvere, såvel læg som lærd.


Bibliotekernes vurdering

d. 28. juni 2011

af

af

Poul Flou Pedersen

d. 28. juni 2011

Bogen er et uundværligt redskab for alle slægtsforskere og bør være tilgængelig på alle biblioteker og lokalhistoriske arkiver.

Slægtsforskerens ABC er en af de uomgængelige titler blandt de snart mange bøger, der giver gode råd og anbefalinger til slægtsforskere og lokalhistorikere. Den udkommer her i en tredje udgave, som er meget præget af de danske arkivers digitalisering, der pågår i disse år. De mange store og indsigtsfulde beskrivelser af og opslag på fx "fattigforsorgen i Danmark" eller "skolevæsenet" er fortsat med og er uundværlige for enhver slægtsforsker og lokalhistoriker. I den nye udgave er der dog en række helt nye opslag, ligesom der bagerst er en god beskrivelse af mulighederne for selv at udgive sin egen slægtsbog.

Digitaliseringen påvirker naturligvis også arkivbrugen og tilsvarende anbefalingerne i første- og andenudgaverne af Greens Slægtsforskerens ABC, som på dette punkt er utidssvarende. Bortset herfra er tredjeudgavens opbygning fuldstændig som de to foregående udgaver, hvori der i både små og store opslag gives rigtig god forklaring på tidligere tiders typiske forkortelser og latinske skrivemåder.

På grund af arkivernes store digitaliseringsindsats i disse år, der er beskrevet i den nye udgave, så anbefales alle folkebiblioteker at lade den nye tredjeudgave erstatte tidligere udgaver. Større biblioteker og arkiver dog bør bevare andenudgaven, idet enkelte opslag er fyldigere beskrevet i andenudgaven end i tredjeudgaven.


Personalhistorisk tidsskrift

2006, nr. 2

af

af

Adam Lindgreen

2006, nr. 2