Bøger / faglitteratur

Små børns hverdagsliv : situeret pædagogisk faglighed i vuggestue og dagpleje


Beskrivelse


Undersøgelse af forudsætningerne for børns trivsel og læring i dagligdagen i vuggestuer og dagpleje, med fokus på hvordan den pædagogiske praksis kan afstemmes, i forhold til de konkrete betingelser den udfolder sig under.