Bøger / faglitteratur

Små børns sprog og læsning


Beskrivelse


Et indblik i førskolebørns sproglige udvikling med ideer til sprogstimulerende aktiviteter, både med hensyn til det talte sprog og skriftsproget, på baggrund af udvalgte teorier og didaktiske overvejelser.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. maj 2011

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 5. maj 2011

Bogen henvender sig til pædagoger og andre professionelle, der arbejder i forskellige former for dagtilbud for børn, og den kan også sagtens læses af interesserede forældre.

Begge forfattere er læreruddannede med forskellige overbygningsuddannelser, og de arbejder i dag ved VIA University College. I et klart, ikke akademisk sprog beskriver de, hvordan de voksne kan støtte det lille barns sprogtilegnelse, både mht. tale- og skriftsproget, på baggrund af udvalgte teorier og med inddragelse af praksis. De forskellige faser i barnets sprogudvikling gennemgås, og der gives ideer til, hvordan de voksne kan stimulere barnets umiddelbare tale- læse- og skrivelyst fra en meget tidlig alder, bl.a. ved at udnytte helt almindelige hverdagssituationer. Bagest en skematisk fremstilling af de forskellige faser med forslag til den voksnes støtteforanstaltninger.

Bente Eriksen Hagtvets Sprogstimulering : tale og skrift i førskolealderen (seneste oplag 2009) giver en mere udførlig behandling af emnet. I øvrigt findes der en hel del bøger om småbørns sprogtilegnelse, ikke mindst mht. talesproget.

En overkommelig og nyttig, alment tilgængelig håndbog for professionelle og interesserede forældre om førskolebørns sproglige udvikling med ideer til sprogstimulerende aktiviteter, både mht. det talte sprog og skriftsproget, på baggrund af udvalgte teorier og didaktiske overvejelser.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 17. juni 2011

af

af

Bente Qvist Okholm

d. 17. juni 2011


Læsepædagogen

Årg. 60, nr. 1 (2012)

af

af

Lotte Bolø

Årg. 60, nr. 1 (2012)