Bøger / faglitteratur

Social kapital i organisationer : ledelse, kommunikation og samarbejde


Beskrivelse


Indhold: Teorien foldes ud ; Tillid, retfærdighed, samarbejdsevne ; Kerneopgaven ; Trivsel og værdiskabelse ; Den strukturelle side af samarbejdet om kerneopgaven ; Den kommunikative side af samarbejdet om kerneopgaven ; Social kapital som organisations- og ledelsesprincip og som styringsteknologi ; Forskning i kommunikationsmønstre i grupper og arbejdsfællesskaber ; Samlende social kapital - at skabe stærke afdelinger, grupper og teams ; Brobyggende social kapital ; Forbindende social kapital - kommunikation mellem ledelseslag ; Hvordan feedback øger samarbejdsevnen ; Bevidsthed om sproget kan øge den sociale kapital ; Strategiarbejde ; Forandringsledelse og procesretfærdighed ; Medarbejderudviklingssamtaler ; Møder til beslutning, meningsskabelse og læring ; Trivsels-, medarbejder- og ledermålinger osv.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. feb. 2014

af

af

Jytte Bræmer

d. 25. feb. 2014

Vil blive brugt bredt i uddannelse - og ikke mindst - efteruddannelse af ledere, ligesom organisationskonsulenter vil være en del af målgruppen.

Begrebet social kapital anvendes på det brede samfundsniveau, men er også en faktor, der kommer mere fokus på i organisationssammenhæng. Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse opgaverne. Der er tre grundlæggende elementer, der kendetegner social kapital: tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Bogen beskriver forskellige former for social kapital: den samlende, den brobyggende og den forbindende. Sidstnævnte handler om de relationer der foregår mellem ledelseslagene, mellem ledere og medarbejdere, hvor den brobyggende er relationerne på tværs mellem afdelinger. Et vigtigt emne i opbyggelsen af social kapital er kommunikation, og en del kommunikationsteorier bringes i spil for at anskueliggøre centrale mekanismer. Også strukturelle tiltag kan være understøttende i arbejdet med social kapital. MUS-samtaler, møder og trivselsmålinger sættes i særskilte kapitler ind i sammenhængen. Illustreret med tegninger, der i sig selv er forklarende og understøtter teksten fint.

Bogen Social kapital som teori og praksis, 2007, beskriver begrebet i en bredere sammenhæng, hvor Ledelse med social kapital, 2010, er mere sammenlignelig.

Bogen er teoretisk funderet, men ikke på et højt niveau, så den vil formodentlig blive anvendt flittigt som pensum på lederuddannelser.


Erhvervspsykologi

Vol. 13, nr. 2 (2015)

af

af

Erik Vestergård

Vol. 13, nr. 2 (2015)