Bøger / faglitteratur

Social- og specialpædagogik


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Social-og specialpædagogik er målrettet undervisningen på den nye pædagoguddannelse. Bogen, som er skrevet af forskere og fagpersoner med teoretisk og praktisk ekspertise inden for de specifikke kompetencemål og tilhørende videns- og færdighedsmål, tilbyder en række professionsfaglige byggesten til udvikling af rammer for og indhold i det pædagogiske arbejde inden for det social- og specialpædagogiske felt. Temaerne er: Udsathed og livsbetingelser ; Inklusion og eksklusion ; Stigmatisering og stempling ; Empowerment ; Recovery ; Autonomi og mestring ; Sundhedsfremme ; Etik. Social- og specialpædagogik er én af i alt tre fagbøger, som retter sig mod de tre specialiseringer i pædagoguddannelsen, hvor de to andre er Barndomspædagogik og Skole- og fritidspædagogik. Det er bøger, der bidrager til opbygning af fagligheden i de nye uddannelsesspecialiseringer og skabelse af sammenhæng inden for og imellem disse. Derudover kan bøgerne anvendes i forbindelse med efter- og videreuddannelse af pædagoger, herunder også praktikvejledere i forhold til det fornyede fokus på de pædagogiske institutioners uddannelsesopgave.

Indhold

  • Social- og specialpædagogik - hvad er det? / Holger Kjærgaard

  • Individualiserende problemforståelser i pædagogisk arbejde / af Britta Dumstrei & Simon Sejer Nielsen

  • Kvalitet i det socialpædagogiske arbejde / Ullrich Zeitler

  • Empowerment, kritisk teori og aktionsforskning / John Andersen

  • Synet på børn og på de socialpædagogiske opgaver - et historisk blik / Inge M. Bryderup

  • Inklusion og eksklusion / Janne Hedegaard Hansen

  • Æstetik og socialpædagogik / Bennyé D. Austring

  • Social- og specialpædagogisk arbejde med udgangspunkt i målgruppens livsbetingelser / Mikkel Boje Smidt

  • "SuperStikkerPatruljen" - tillid og mistillid som udtryk for kulturel indramning / Kevin Anthony Perry

  • Tilværelsespsykologi og kvalificeret selvbestemmelse - teoretiske afsæt for udviklingen af mestringsevne hos unge med sociale og psykiske vanskeligheder / Marleen Stefansen

Se alle (16)

Anmeldelser (1)


Specialpædagogik

Årg. 35, nr. 2 (2015)

af

af

Mette Friderichsen

Årg. 35, nr. 2 (2015)