Bøger / faglitteratur / lærebøger

Social udvikling


Beskrivelse


Med udgangspunkt i barnets socialisering gennemgås de adfærdsmønstre, følelser, holdninger og forestillinger, som barnet viser i forhold til andre mennesker, og den måde hvorpå disse aspekter ændrer sig afgørende især i barnets første leveår.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. juni 1999

af

af

Lis Pedersen

d. 23. juni 1999

Social udvikling er en grundbog i børns sociale udvikling fra fødsel til 11-13 år og den indeholder mange informationer. Bogen er bygget op omkring 8 temaer som spænder over et bredt spektrum: bl.a. det biologiske grundlag, selvopfattelse og opfattelse af andre, fra ydre styring til selvkontrol og sociale erfaringer og deres eftervirkninger. Den forskningsmæssige udvikling inden for området præsenteres, ligeledes en del af den igangværende forskning. Som Schaffer, der tidligere har udgivet Beslutninger om børn, 1994, påpeger, findes der ikke en til alle tider gældende sandhed, fordi samfundets normer ændres over tid og ny forskning afviser tidligere forskningsresultater. Denne udvikling viser han også eksempler på. Bogen afsluttes med en imponerende referenceliste, navne- og emneindeks. Den er tænkt til studerende inden for psykologi, pædagogik, sociologi og beslægtede fag, og omfanget taget i betragtning, er målgruppen nok primært at finde her. Synd, for der er megen grundlæggende viden at hente her.


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 36, nr. 5/6 (1999)

af

af

Jens Christian Jacobsen

Årg. 36, nr. 5/6 (1999)


Weekendavisen

d. 25. juni 1999

af

af

Bo Jacobsen

d. 25. juni 1999