Bøger / faglitteratur / pjecer

Sociale relationer


Beskrivelse


Råd og strategier til hvordan man som voksen med ADHD/ADD kan håndtere sociale relationer til venner, familie, bekendte og kollegaer samt træne sociale kompetencer.